Podcast-episode: Tilbake etter sykdom - Stressmestre
Bilde av stresset mann på arbeidsplassen

Podcast-episode: Tilbake etter sykdom

Når man har vært lenge borte fra jobb og kommer tilbake etter endt sykemelding, fins det et hav av utfordringer man kan møte på. Hvordan kan du som ansatt klare overgangen til jobb igjen på best mulig måte? Og hvordan kan arbeidsgivere som ønsker å beholde sine ansatte, gå fram for å investere i viktig og riktig oppmerksomhet og støtte?

Mye kan ha endret seg på arbeidsplassen når man har vært borte fra jobb og sykemeldt over en lang periode. Dette kan føre til en ekstra usikkerhet hos den ansatte, og man gruer seg. Mestrer jeg oppgavene? Vil de andre inkludere meg? Vil jeg klare tilpasningene? Er jeg god nok?

Psykiater Bjarte Stubhaug kommer med gode innspill omkring disse problemstillingene. Hva er de mest vanlige utfordringene i denne overgangen? Mange opplever at de ikke får nok forståelse for sin situasjon etter endt langtidssykemelding. Stubhaug gir i denne episoden en rekke fruktbare tips og råd til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Tips og råd som kan øke mulighetene for at overgangen kan fungere godt for både ansatte og ledelse, slik at man skaper trygghet og minsker faren for ny sykemelding etter kort tid. Visualisering, mental trening og bevisstgjøring er relevante stikkord i denne sammenhengen.

Lytt til hele episoden med Mestre Arbeid-abonnement!

LAST NED APP UTFORSK NÅ

Blogg

Utforsk Mestre

Gjennom Mestre Arbeid får
du tilgang til over
50 øvelser i Mestreappen.

Snakkeboble

Øvelser

Dråpe

Mindfulness

Lyspære

Undervisning

Mikrofon

Podcast

Kart

Kunnskap