ikon_gaavetips

Stress og mindfulness for iPhone & Android

MESTRE er ein app og eit stressmestringsprogram utvikla av dr.med. Bjarte Stubhaug og mindfulness-instruktør Hanne Suorza.

Ny app under utvikling – lansering januar 2021!

Mestre stress i Coronaens tid


Mange av oss opplever mykje stress og utrygghet i tida no. Her finn du ein tekst og øvelse for å hjelpe deg mestre uro og bekymring.

Dette får du


MESTRE inneheld lærerike foredrag, nyttige øvingar, intervju og inspirasjon, slik at du kan jobbe med utfordringar på din eigen måte. Når og der du vil.

Det vil kunne gi deg ny kunnskap om kropp og sinn, meir ro og konsentrasjon, samt styrke evna til å handtere stressande ubehag, uro, smerter eller tankar.

Undervisning

Dr.med. Bjarte Stubhaug, spesialist i psykiatri og stressmedisin, forklarar på ein lettfatteleg måte kva stress er og kvifor stress kan skape helseplager. Vidare korleis du kan arbeide systematisk for å forstå, akseptere og tåle meir, og ikkje minst regulere ditt aktiverings- og stressnivå betre.

Mindfulness

Kjenn pusten og sansane dine. Lær korleis du enkelt kan vere meir til stades i kvardagen, både på jobb og heime.

Øvingar

Ønsker du å jobbe med utfordringar du har? Helst når det passar deg sjølv – på bussen, trikken, ute på tur eller heime i sofaen? MESTRE har 20 øvingar knytt til aktuelle tema.

Undervisning

Dr.med. Bjarte Stubhaug, spesialist i psykiatri og stressmedisin, forklarar på ein lettfatteleg måte kva stress er og kvifor stress kan skape helseplager. Vidare korleis du kan arbeide systematisk for å forstå, akseptere og tåle meir, og ikkje minst regulere ditt aktiverings- og stressnivå betre.

Mindfulness

Kjenn pusten og sansane dine. Lær korleis du enkelt kan vere meir til stades i kvardagen, både på jobb og heime.

Øvingar

Ønsker du å jobbe med utfordringar du har? Helst når det passar deg sjølv – på bussen, trikken, ute på tur eller heime i sofaen? MESTRE har 20 øvingar knytt til aktuelle tema.

screenshot_mobile_v2

Intervju

Høyr Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza i samtale om søvn, stressmestring, sorg, konsentrasjon, utmattelse, balanse, jobbstress, negative tankar, angst, tidsklemme, uoppfylte forventningar, smerte og den digitale verden. 13 intervju.

Film og lyd

Korleis kan mindfulness i naturen lette kvardagsstress? Bli med ut i naturen, lytt og lær, både gjennom film og lyd.

Responsiv layout

MESTRE har responsivt webdesign og fungerer godt både på mobil og nettbrett. Slik får du den beste opplevinga når du brukar applikasjonen.

Intervju

Høyr Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza i samtale om søvn, stressmestring, sorg, konsentrasjon, utmattelse, balanse, jobbstress, negative tankar, angst, tidsklemme, uoppfylte forventningar, smerte og den digitale verden. 13 intervju.

Film og lyd

Korleis kan mindfulness i naturen lette kvardagsstress? Bli med ut i naturen, lytt og lær, både gjennom film og lyd.

Responsiv layout

MESTRE har responsivt webdesign og fungerer godt både på mobil og nettbrett. Slik får du den beste opplevinga når du brukar applikasjonen.

Kva betyr det å mestre?


– Ikkje å klare alt, vinne alt, rekke over alt...

Å mestre

Akseptere situasjonen no, både ytre og indre, arbeide for å styrke forventninga om at dette klarer du, samt tåle dei stressreaksjonar du ikkje kan unngå, men kan regulere.

Mindfulness

Bevisst oppmerksomhet på opplevinga av å vere her og no, gjennom sansar, pust og kropp, og bevisst trene på å godta tankane og ubehaget du har no, for så å flytte oppmerksomheten bort frå dei, ved å vere her og no, mindful.

Kunnskap

Kunnskap og stressmedisin, kropp og sinn, om aktivering og fysiologiske reaksjonar på stress, lære om mestringsstrategiar og mindfulness som mestringsverktøy.

Utdrag frå MESTRE


Aktuelt


MESTRE + STOKKE

Stokke, ei av Norges sterkaste internasjonale merkevarer, har valt Mestre som samarbeidspartnar:

Ingefær Podcast

Denne veka er Hanne gjest hos Norges største helse- og livsstilspodcast Ingefær:

Bergens Tidende

BT Magasinet har 23. november ei lengre reportasje om Bjarte Stubhaug og mestring. I ingressen står det:

Costume + Kamille

Mestre får denne månaden finfin omtale i både Costume og Kamille:

P2 Verdibørsen

Programmet Verdibørsen hadde den 7. november eit innslag på 17 minutt om mestring og appen MESTRE:

Foredrag i Oslo

For ei fin veke det har vore!

Kontakt


person_hanne_suorza

Hanne Suorza

Hanne Suorza er mindfulness-instruktør, skribent og kommunikasjonsrådgjevar. Dei siste åra har ho arbeidt med å formidle mindfulness gjennom tekst og bilder, foredrag og kurs både for privatpersonar og næringslivet.

www.hannesuorza.no
hanne@stressmestre.no

person_bjarte_stubhaug

Bjarte Stubhaug

Bjarte Stubhaug er lege og psykiater, spesialist i stressmedisin, og arbeider dagleg med pasientar med stressmedisinske plagar. Han har medisinsk dr.grad om utmattelse, ME og stress, er førsteamanuensis og forsker ved Universitetet i Bergen og underviser leger og lekfolk om stress og mestring.

www.stubhaug.no
bjarte@stressmestre.no

Ny app under utvikling – lansering januar 2021!Facebook Instagram
© Stressmestre 2020