Blogg Archives - Stressmestre

Blogg

A,Man,Meditates,With,Headphones,In,Nature.,He,Listens,To

Podcast-episode: Tips for bedre stressmestring

Trenger du konkrete råd for å mestre stress og oppnå følelsen av å få det bedre? Har du et ønske om å være mer tilstede «her og nå»? Da er dagens episode nyttig for nettopp deg. Dr.med Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza belyser i dagens episode et særdeles viktig tema med stor allmenn verdi; nemlig […]

Les mer

Bilde av mann i naturen på laptopen sin med fin utsikt

Podcast-episode: Skille arbeid og fritid

Hvem vil du være på jobben din? Hvem vil du være i din familie? Om du arbeider i kreative yrker, administrasjon, avis, advokat, lærer – ja innenfor ethvert engasjert yrke – så er det lett å ta med seg jobben hjem. Det kan føre til utmattelse, helseplager og i ytterste konsekvens utbrenthet. Hvordan skille arbeid […]

Les mer

Bilde av stresset mann på arbeidsplassen

Podcast-episode: Tilbake etter sykdom

Når man har vært lenge borte fra jobb og kommer tilbake etter endt sykemelding, fins det et hav av utfordringer man kan møte på. Hvordan kan du som ansatt klare overgangen til jobb igjen på best mulig måte? Og hvordan kan arbeidsgivere som ønsker å beholde sine ansatte, gå fram for å investere i viktig […]

Les mer

Bilde av telefon med varsler

Podcast-episode: Digital helsevett i og utenfor jobb

Må du alltid ta telefonen? Sjekker du stadig mobilen? Er det mulig å skape positive rom og legge bedre til rette, både i arbeidslivet og privat, for å oppnå bedre balanse mellom helse og uhelse? I denne episoden får vi høre Dr.med. Bjarte Stubhaug komme med interessante og relevante innspill til hvordan man kan håndtere […]

Les mer

Multiracial,Young,Creative,People,In,Modern,Office.,Successful,Hipster,Team

Podcast-episode: Stress og irritasjon på arbeidsplassen

Hva kan du gjøre for å mestre ulike situasjoner som skaper stress og irritasjon i arbeidshverdagen? Er det egentlig så «farlig» å være ærlig – og når blir negativ adferd et lederansvar? Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza snakker i denne episoden om ulike typer adferd som er vanlig på arbeidsplassen. Denne adferden kan i noen […]

Les mer

Group of young mixed race business people working together in the creative office. Team building concept. Office life. Cooperation

Podcast-episode: Oppleve å være til nytte på arbeidsplassen.

Både som ansatt, mellomleder og leder er det essensielt å kjenne til begrepet «vennlig oppmerksomhet». Hva ligger i uttrykket? Hvordan kan man lære seg å gi og motta tilbakemeldinger uten at dette oppleves som kritikk, men at det heller åpner opp for positiv utvikling? Dr. med. Bjarte Stubhaug, spesialist i stressmedisin, snakker i denne episoden […]

Les mer