Perfeksjonist? Slik blir du fornøyd med «godt nok» - Stressmestre
Perfeksjonist jobber på laptop

Perfeksjonist? Slik blir du fornøyd med «godt nok»

Perfeksjonisme bunner ofte i usikkerhet og angst. Men hvordan kan en perfeksjonist snu tankegangen og bli fornøyd med å gjøre ditt beste?

Har du vanskelig med å si deg fornøyd med en jobb, enten det er arbeidsoppgaver, husarbeid eller andre ting? 

Eller har du klare forestillinger om at arbeidsoppgaver bli gjort på en viss måte?

Da er det store sjanser for at du er en perfeksjonist. 

Bekymret for hva andre mener

Men det å være perfeksjonist handler ikke bare om dine egne høye krav til deg selv. Det kan også handle om frykten for hva andre tenker og mener. 

– Perfeksjonisme handler like mye om å være god nok i andres øyne. Det er rett og slett angst for hva andre syns. Du blir redd for at noen skal bli misfornøyd med deg og jobben du gjør, og gjør alt du kan for å unngå nettopp dette, forklarer psykiater Bjarte Stubhaug. 

Hva gjør denne usikkerheten med oss?

– Det er veldig aktiverende å være så usikker. Det vil gi en angsttilstand og føre til mye stress og anspenthet, sier Stubhaug. 

En slik tilstand av å hele tiden være på vakt, fører ofte til en unngåelsesatferd. 

– Du gjør alt du kan for å unngå kritikk. Og for at ingen skal kunne ta deg på noe, prøver du å gjøre alt perfekt, forklarer Stubhaug.  

Hvorfor blir noen perfeksjonist?

Perfeksjonisme kan både være medfødt og tillært. 

– Mange perfeksjonister har en manglende evne til selvbekreftelse. Om man ikke får indre bekreftelse, tyr man gjerne til ytre bekreftelser. Man kan fort bli usikker på hva andre tenker om en, og dermed ville gjøre alt perfekt, forklarer Stubhaug. 

Råd til bedrifter

Fra en bedrifts perspektiv er det å si at noe er «godt nok» både bra for effektiviteten og økonomien. 

– Det er bra for arbeidsmiljøet om bedriften har en felles forståelse for at dersom du gjør så godt du kan, så er det godt nok. Å utføre en oppgave 80 % er i de aller fleste tilfeller tilstrekkelig. De siste 20 % er ekstremt ressurskrevende, og i noen tilfeller er det heller ikke mulig å oppnå 100 %. Å kreve så høy standard av sine ansatte er ofte en veldig dårlig bruk av ressurser, dårlig økonomi for bedriften og en stor belastning for de ansatte, sier Stubhaug.   

Det er også viktig at ledelsen forstår at noen gjør ting bedre eller raskere enn andre. 

– Ingen er like, og da er det også viktig at ledelsen ikke stiller samme krav til alle ansatte, forklarer Stubhaug.

Dersom en bedrift har ansatte som viser tegn til perfeksjonisme, er det viktig at denne personen får bekreftelsen han eller hun trenger. 

– Desto mer usikker en ansatt er, desto mer bekreftelse trenger denne personen. Og det er svært viktig å komme med troverdige tilbakemeldinger, sier Stubhaug.  

Les også: Tilbake på jobb etter sykemelding? Dette er rådene til både ansatt og arbeidsgiver.

Hvordan øve på å bli mindre perfeksjonist?

Om du mistenker at du stiller for høye krav til deg selv, er første steg å bli bevisst på dine mønster. 

– Du må først starte med å gjenkjenne og akseptere. De som er perfeksjonister er også ofte kritiske til seg selv fordi de søker perfeksjon, forklarer Stubhaug. 

Han sier at det ofte er vanskelig å vite om man stiller for høye krav til seg selv, og at mange trenger hjelp til å finne det ut. 

– Det er ikke nødvendigvis slik at du trenger å spekulere på hvorfor du er sånn. Du må bare ta et valg. Spør deg selv om dette er en verneverdig tenke- og væremåte? Hvis det ikke er det, må du ta et aktivt valg om å gjøre en endring ved å øve både på å endre tankesett og hvordan du utfører oppgaver, sier Stubhaug. 

I Mestre-appen finner du flere gode øvelser du kan bruke til å gi slipp på perfeksjonisten i deg. For eksempel «Regulere tanker». 

Med Mestre Arbeid-abonnement kan du også lære mer om dette temaet i podkast-episode 07. «Gjøre sitt beste: Perfeksjonisme vs. godt nok».

LAST NED APP UTFORSK NÅ

Blogg

Utforsk Mestre

Gjennom Mestre Arbeid får
du tilgang til over
50 øvelser i Mestreappen.

Snakkeboble

Øvelser

Dråpe

Mindfulness

Lyspære

Undervisning

Mikrofon

Podcast

Kart

Kunnskap