Podcast-episode: Stress og irritasjon på arbeidsplassen - Stressmestre
Multiracial,Young,Creative,People,In,Modern,Office.,Successful,Hipster,Team

Podcast-episode: Stress og irritasjon på arbeidsplassen

Hva kan du gjøre for å mestre ulike situasjoner som skaper stress og irritasjon i arbeidshverdagen? Er det egentlig så «farlig» å være ærlig – og når blir negativ adferd et lederansvar?

Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza snakker i denne episoden om ulike typer adferd som er vanlig på arbeidsplassen. Denne adferden kan i noen tilfeller utgjøre en stressfaktor som skaper irritasjon. Å mestre andre folk sin adferd kan være utfordrende,  og Stubhaug kommer med gode eksempler på hvordan vi kan endre vår egen adferd og kommunikasjon for å bekjempe misnøye og frustrasjon. Det handler i stor grad om å regulere følelser.

Kanskje er man ikke selv alltid klar over at man fremstår som en stressfaktor for andre, og hva skal til for å tørre å ta opp tema som kanskje kan støte vedkommende? Når blir dette et lederansvar? Gode eksempler og teknikker presenteres i episoden, og du vil kunne tilegne deg gode  mestrings- og kommunikasjonsverktøy gjennom de eksemplene Stubhaug her setter søkelyset på.

Lytt til podcasten med Mestre Arbeid-abonnement!

LAST NED APP UTFORSK NÅ

Blogg

Utforsk Mestre

Gjennom Mestre Arbeid får
du tilgang til over
50 øvelser i Mestreappen.

Snakkeboble

Øvelser

Dråpe

Mindfulness

Lyspære

Undervisning

Mikrofon

Podcast

Kart

Kunnskap